•  
  •  

 

 

Календар

 

Контакти

 

 

Обществен съвет

1. Нефиде Али  - представител на община Кърджали

2. Айше Салиф - родител

3. Фатме Ахмед - родител

4. Юмюгюсюм Сейдали - родител

5. Ремзие Юмер - родител