•  
  •  

 

 

Календар

 

Контакти

 

 

Колектив

Директор : Сема Себахтин Махмуд тел: 0883998810

 

 

Преподавателски екип

1.Таня Гошева Башева –учител начален етап

тел: 0898741064

 

2.Виждан Рафет Емин- старши учител начален етап

тел:0895933470

 

3.Себат Джелил Мехмед – старши учител прогимназиален етап –български език и литература и музика

тел:0879589826

 

4.Таня Тодорова Николова- учител прогимназиален етап – математика, физика и технологии

тел:0885705822

 

5.Милена Асенова Зафирова- учител прогимназиален етап- биология и здравно образование , химия и опазване на околната среда , човекът и природата , информационни технологии, физическо възпитание и спорт, компютърно моделиране

тел:0898563719

 

6. Мариана Георгиева Иванова-  учител в прогимназиален етап - английски език и изобразително изкуство

тел: 0876755733

 

7. Небие Моазамрашид Юсеин - учител по История и ГЦОУД

тел: 0876424992

Обслужващ персонал: Ренгинар Еюб Мехмед