•  
  •  

 

 

Календар

 

Контакти

 

 

Честит Ден на Земята! За 51 път! Това е най-големият нерелигиозен празник в света. Всяка година Международната мрежа за Деня на Земята координира действията на повече от 12 000 партньори в 174 държави насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея.

България е една от първите страни, присъединили се към международното отбелязване на Деня на Земята, започнало от 1990 година.