•  
  •  

 

 

Календар

 

Контакти

 

 

Добре дошли

Село Чифлик се намира на 15 км източно от град Кърджали. Историческите сведения за просветното дело датират от края на Първата световна война. По това време се осъществявало религиозно обучение в две класни стаи под контрола на ходжи.

 

Годината 1926 се счита за година на откриване на светското училище в село Чифлик. Помещавало се е  в паянтова сграда от две стаи. Първият български учител в селото е бил  Ловешкият даскал Васил Бозаков. Той прокарва изцяло светският подход в обучението. Само след две години и 1928 започва и изучаването на предметите история, география, геометрия, езикознание, пеене и физкултура.

 

За кратко време броят на класните стаи се увеличава. Въвежда се за първи път класно- урчният метод – отделни учители преподават по съответните учебни дисциплини. Скоро петте класни стаи не побират дацата от селото.

 

Назрява идеята за строеж на нова учебна сграда, хората се мобилизират и много бързо събират необходимите средства в общоселската каса.И така новата училищна сграда се строи за твърде кратък срок /1926-1928 г./

 

Тласък на духовен напредък дава посещението на големият поет Назъм Хикмет през 1951 г. Във връзка с построяването на училището заявява „... Вашата нова придобивка изпълва сърцата с гордост. Таково огнище на знание не бихте видели в селата на моята родина, та дори и в някои  малки градове...”

 

В последствие тук идват да се учат ученици от района на: Перперек, Мост, Черешица, Звиница, Татково, Крин, Бащино, Миладиново, Калоянци, Сватбаре, Гняздово, Широко поле, Висока поляна, Мъдрец, Мургово, Горна крепост, Стремци, Бели пласт и др.

 

Голямата  сграда дава възможност за откриване на гимназия-1964 г. и така в продължение на пет години/1969 г./ функционирало като едно от най-добрите училища в региона на град Кърджали.

 

В годините на демократичните промени материално-техническата база на училището е поддържана и обогатена. Днес учениците разполагат с компютърна зала, библиотека, красиви класни стаи, физкултурен салон, напълно реновирана столова и спортна площадка.

 

Какво е днес училище „Максим Горки”? То не е само сграда.Училището са децата, които растат там с техните желания , вълнения и мечти. Училището са учителите, които се радват на успехите на своите ученици и съпреживяват болките им. Всички тези важни неща изграждат образа на нашето любимо училище и го правят предпочитано и желано от децата и родителите.